Menu

Øresundseksperterne – LETT med i nyt juridisk ekspertpanel

Øresunddirektbusiness har netop lanceret en online service skræddersyet til regionens virksomheder. Online servicen, der hedder Øresundseksperterne, består af et juridisk ekspertpanel med advokater fra LETT og det svenske advokathus Trägårdh.

De juridiske eksperter fra de to firmaer vil besvare spørgsmål vedrørende ansættelsesforhold, selskaber, aftaler og kontrakter, fast ejendom og lejeret.

Formålet med den nye online service er at styrke den økonomiske vækst i Greater Copenhagen. Den nye service er omkostningsfri for virksomhederne, og ekspertpanelet og de områder, som panelet dækker, vil løbende blive udbygget.

Advokat og partner Thomas Bang, der er ansvarlig for LETTs involvering i ekspertpanelet, siger om det nye initiativ:

"For de fleste af virksomhederne i Øresundsområdet med vækstambitioner er det mulighederne på de nære markeder, der har den største interesse. I denne sammenhæng er det en stor fordel for virksomhederne hurtigt at få afdækket eventuelle juridiske udfordringer. Det kan vi bistå med i ekspertpanelet."

Øresundseksperterne

For yderligere information, besøg:

www.oresunddirektbusiness.dk