Dansk > Viden > Sektionssøgning

Find materiale

Vores udgivelser spænder vidt – fra bøger og foldere til nyhedsbreve, artikler og præsentationer. Find relevant materiale ved at indsætte ét eller flere kriterier i søgefelterne eller klik på en af infoboksene nedenfor for at se aktuelle udgivelser inden for det pågældende område.

Stor interesse for strategiske partnerskaber

Det offentlige Danmark mødes med store forventninger om større effektivitet, lavere priser og en opretholdt høj kvalitet.

Fast ejendom og entreprise, Entreprise og byggeri, Udbudsret

Kurt Helles Bardeleben, Mikala Berg Dueholm, Charlotte Frederikke Malmqvist

Fagligt nyt

ADVARSEL: Husk registrering af selskabets legale ejere!

Kapitalselskaber, der endnu ikke har registreret legale ejere i Erhvervsstyrelsens IT-system, risikerer tvangsopløsning.

Selskabsret

Finn Overgaard, Anne Wissing, Anna Christine Krøger-Petersen

Fagligt nyt

Nyt fra IP-ret april 2017

Læs bl.a. om modernisering af varemærker, ny kendelse fra Sø- og Handelsretten vedrørende vare-lighed.

IP-ret

Claes Wildfang

Nyhedsbreve

Retten annullerer fusionsafgørelse

Retten har annulleret Kommissionens afgørelse fra 2013 om at forbyde en fusion mellem United Parcel Service (”UPS”) og TNT Express (”TNT”).

Konkurrenceret

Michael Klöcker

Fagligt nyt

Nyt fra konkurrenceret marts 2017

Læs bl.a. om de konkurrenceretlige konsekvenser af automatiserede algoritmer samt Kommissionens nye whistleblower-værktøj.

Konkurrenceret

Michael Klöcker

Nyhedsbreve

Eurolines Scandinavia ApS under konkurs

Eurolines Scandinavia ApS, CVR nr. 32141137 er taget under konkursbehandling ved dekret afsagt af Sø- og Handelsretten den 28. marts 2017.

Konkurs

Gert Nissen

Fagligt nyt

Modernisering af varemærker

Sø- og Handelsretten har taget stilling til en varemærkeretlig problemstilling om modernisering af registrerede eksisterende varemærker.

IP-ret, Varemærkeret

Annemette Ellermann, Anette Moll Berg

Fagligt nyt

Regnjakken Rains er beskyttet mod slaviske efterligninger

Rains ApS har fået Sø- og Handelsrettens ord på, at deres jakker ikke må sælges, importeres, markedsføres og produceres af andre.

IP-ret, Designrettigheder, Markedsføringsret, Ophavsret

Claes Wildfang, Lykke Asmussen

Fagligt nyt

Ny kendelse fra Sø- og Handelsretten vedrørende vare-lighed

Ved nylig kendelse har Sø- og Handelsretten taget stilling til, hvorvidt der forelå forvekslingsrisiko mellem ”Eovendo ApS” og ”Evendo Danmark ApS”.

Varemærkeret, Domænenavne, Markedsføringsret

Claes Wildfang, Lykke Asmussen

Fagligt nyt

LETT rådgiver ved køb af aktier i Labflex

LETT har rådgivet familien Foghsgaard i forbindelse med tilbagekøbet af 55% af aktierne i Labflex A/S fra Credo Partners.

Virksomhedsoverdragelser

Karsten Pedersen, Henrik Sjørslev, Søren Egeberg

Sag

Effekt af lejelovsændringer og nyere retspraksis

Bliv klogere på effekten af visse lejelovsændringer af den 1. juli 2015 og nyere retspraksis i en artikel af specialist i lejeret John Bjerre Andersen.

Fast ejendom og entreprise, Lejeret

John Bjerre Andersen

Fagligt nyt

Nyt fra konkurrenceret februar 2017

Læs bl.a. om Swedish Match, der er idømt en bøde på SEK 38 millioner og om EU-Kommissionens bøder for karteldannelse.

Konkurrenceret

Michael Klöcker

Nyhedsbreve

Højesteret afsiger dom om gæsteprincippet

Højesteretsdom afgør, hvem der skal betale for ledningsomlægninger i forbindelse med Metroselskabets etablering af den nye Cityring.

Sager for Højesteret, Fast ejendom og entreprise, Entreprise og byggeri, Infrastruktur og offentlige investeringer

Thomas Bang

Fagligt nyt

Er det nødvendigt med et testamente?

Hvordan sikrer vi hinanden bedst muligt i tilfælde af et dødsfald. Vi giver et overblik over, hvad man særligt skal være opmærksom på.

Familie- og arveret

Merete Simonsen, Camilla Kirk

Fagligt nyt

Nyt fra IP-ret februar 2017

Læs bl.a. om den populære Kähler-vase, der er ophavsretligt beskyttet og valg af Google Adwords i vores seneste nyhedsbrev.

IP-ret

Claes Wildfang

Nyhedsbreve

Valg af Google Adwords

Sø- og Handelsretten slår fast, at det ikke er berettiget at anvende en konkurrents firmanavn og forretningskendetegn som Google Adword.

Varemærkeret, Markedsføringsret

Anette Moll Berg

Fagligt nyt

Juno sengen var beskyttet af ophavsret

Påtale af andre virksomheders krænkelser af Juno sengen forhindrede ikke en anden dansk virksomhed i at markedsføre dukkesengen Rosaline.

Ophavsret

Fagligt nyt

Kommune erstatningsansvarlig ved salg af byggegrunde

Private købere af grunde vinder sag mod Odense Kommune, der har tilsidesat sin loyale oplysningspligt ved ikke at oplyse om ringvejsforbindelse.

Fast ejendom og entreprise

Kurt Helles Bardeleben, Lars Korterman

Fagligt nyt

Visma køber LogBuy

Visma Group har foretaget et yderligere opkøb i Danmark ved overtagelsen af danske LogBuy, der leverer fordelsprogrammer.

Virksomhedsoverdragelser, Forberedelse til salg, Forhandling og aftaleindgåelse

Jens Krogh Petersen, Nicholas Lerche-Gredal

Sag

Nyt fra konkurrenceret januar 2017

Læs bl.a. om JP/Politiken, der har trukket en planlagt fusion med Børsen tilbage og om hårdere straffe fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Konkurrenceret

Michael Klöcker

Nyhedsbreve

LETT bistår i rekonstruktionen af SSP Technology

Virksomheden er solgt til tyske børsnoterede Nordex, og kreditorerne og Skifteretten har den 31. januar 2017 godkendt salget.

Insolvens og rekonstruktion, Rekonstruktion, Virksomhedsoverdragelser

Henrik Sjørslev

Sag

LETT vinder sag i Højesteret

Bramstrup er ifølge Højesteret ikke et særegent navn på en fast ejendom. LETT førte sagen for ejeren af Automester Bramstrup ApS.

IP-ret

Claes Wildfang, Niels Ankerstjerne Sloth

Sag

Nye regler om syn og skøn undervejs

Nye regler giver mulighed for at anvende sagkyndige erklæringer og sagkyndige personer mv. som led i bevisførelsen.

Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift, Entreprise og byggeri

Jes A. Rosenvinge, Casper Gregers Jensen, Mathias Yde Frank

Fagligt nyt

nyhedsbreve - et hav af aktuelle faglige nyheder direkte i din mailboks